HAVKANTEN Kurs - Kommunikasjon

22.01.202019:24 Terje

Det kan være vrient å få til god kommunikasjon. Et kurs i kommunikasjon kan hjelpe deg og andre til å lykkes med å sende og motta budskap. I denne kursoversikten finner du kurs i kommunikasjon over hele landet, med variasjon i innhold, varighet, oppstartsdato og pris.

Kommunikasjon kan defineres som den prosessen der en person/gruppe/organisasjon overfører informasjon til en annen person/gruppe eller organisasjon der mottakeren eller mottakerne får en viss forståelse av budskapet avsender sender ut. Kommunikasjon kan være både toveis og enveis, verbal og ikke-verbal. Den kan handle om å dele og om å overtale (retorikk).

Gjennom kommunikasjon kan man dele følelser, kunnskap, erfaringer, meninger, tanker og opplevelser med andre. Det forutsettes at sender og mottaker tolker budskapet på samme måte for at kommunikasjonen skal være vellykket – og det er akkurat dette som kan være en utfordring for mange. Gjennom et kurs i kommunikasjon kan man lære seg ulike teknikker som gir grunnlag for at god kommunikasjon oppstår.

Gjennom et helhetlig kommunikasjonskurs vil du lære om konkrete kommunikasjonsmodeller, teknikker og fremgangsmåter som inviterer til ettertanke, refleksjon og innsikt. Typiske temaer som blir gjennomgått på slike kurs er hvilke kriterier som ligger til grunn for god kommunikasjon, hindre for god kommuikasjon, konflikthåndtering, hvordan gi konstruktiv kritikk, hvordan oppnå det du vil, samt hvilke ting du bør være oppmerksom på når du kommuniserer.