HAVKANTEN Kurs - Strategi

22.01.202019:19 Terje

Hvorfor strategisk ledelse?

Bedrifter – private så vel som offentlig, står i dag overfor store strategiske utfordringer. Økt konkurranse, dynamiske omgivelser, og et stadig økende krav om kostnadseffektivitet krever da også en tilsvarende økt strategisk forståelse.