HAVKANTEN Kurs - Styrekurs

22.01.202019:14 Terje

Er du eller skal du bli et styremedlem? Er du daglig leder og skal rapportere til et styre? Da kan et kurs i styrearbeid være noe for deg.

I vår kursoversikt finner du kurs i styrearbeid både for daglig leder og eller for medlemmer.

Kurs i styrearbeid passer for de som allerede har erfaring med styrearbeid og for de som ikke har noen erfaring fra før av.

Dato: 27.November
Varighet: 1 dag. 08:00 16:00
Pris pr deltaker 6.000,-
Kurdet passer for: Potensielle styrekandidater, «ferske» styremedlemmer, styresekretærer og andre som samhandler med/rapporterer til styret i virksomheten
Kursansvarli:
Om Kurset: Dette er kurset for deg som er ny som styremedlem eller rapporterer og samhandler med et styre. Du vil få god innsikt og kunnskap om aktuelle praktiske, juridiske og økonomiske aspekter ved styrets arbeid, som gjør deg bedre rustet til å ta gode strategiske beslutninger.
Dette vil du lære:
 • Styrets rolle og ansvar – juridisk rammeverk og anbefalinger for god eierstyring
 • Aksjelovens krav til styrets rolle, ansvar og sammensetning
 • Globale trender – Norge vs. verden
 • Rolleforståelse – samarbeid mellom styre, ledelse og organisasjon
 • Forventnings- og rolleavklaring – ulike aksjonærstrukturer
 • Styreleders rolle
 • Prosess og dynamikk i styrearbeidet
 • Logistikk: agenda, dokumentasjon, protokoller/styreportaler
 • Rapportering – finansiell / ikke-finansiell
 • Styreevaluering
 • Strategi, innovasjon/disrupsjon, bærekraft
 • Risikostyring